Номер дела Наименование документа Дата судебного заседания Наименование организации-должника Наименование заявителя Дата засед Доступно для заявки Работает с физ.лицами Работает с юр.лицами
А14-21232/21 19.10.2023 Нагорный В.И. 19.10.2023 Да Да Нет
А32-48952/23 11.10.2023 Замма Е.П. 11.10.2023 Нет Да Нет
А40-197065/23 22.11.2023 Бронников В.А. 22.11.2023 Нет Да Нет
А13-11796/21 11.10.2023 Перстиков А.С. 11.10.2023 Да Да Нет
А67-6329/23 23.10.2023 Кузнецов В.А. 23.10.2023 Да Да Нет
А41-41016/23 29.11.2023 Ли М.И. 29.11.2023 Нет Да Нет
А35-4869/22 03.10.2023 Кондратов В.Н. 03.10.2023 Да Да Нет
А40-205987/23 14.11.2023 Габарев Р.З. 14.11.2023 Да Да Нет
А04-8171/23 17.10.2023 Богачева С.В. 17.10.2023 Нет Да Нет
А40-178010/21 13.10.2023 Коротаев Е.В. 13.10.2023 Да Да Нет
А40-204596/23 19.10.2023 Илларионов А.Ю. 19.10.2023 Нет Да Нет
А24-4130/23 05.10.2023 Пышный Р.Е., Пышная О.Е. 05.10.2023 Нет Да Нет
А40-76553/23 06.10.2023 Черницкий А.А. 06.10.2023 Нет Да Нет
А40-208526/23 10.10.2023 Каткова Т.Ю. 10.10.2023 Нет Да Нет
А03-1186/22 19.10.2023 Косарева Е.В. 19.10.2023 Да Да Нет
А03-11848/23 04.10.2023 Яковлева С.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А12-421/22 10.10.2023 Примов Д.С. 10.10.2023 Нет Да Нет
А58-7499/23 06.10.2023 Петрова А.И. 06.10.2023 Нет Да Нет
А56-81126/23 16.11.2023 Даурцев И.А. 16.11.2023 Нет Да Нет
А73-11581/23 10.10.2023 И С.С. 10.10.2023 Нет Да Нет
А65-26079/23 16.10.2023 Щанкин Д.О. 16.10.2023 Нет Да Нет
А57-22832/23 05.10.2023 Архипова М.П. 05.10.2023 Да Да Нет
А41-73847/23 25.10.2023 Ферарь В.В. 25.10.2023 Нет Да Нет
А07-29499/23 04.10.2023 Ярыжнова К.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А07-29141/23 13.11.2023 Нигаматуллин А.Р. 13.11.2023 Нет Да Нет
А76-9979/19 30.10.2023 Радько Е.В. 30.10.2023 Да Да Нет
А67-7465/22 17.10.2023 Колесникова И.Г. 17.10.2023 Да Да Нет
А22-2998/23 04.10.2023 Бекчанова И.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А19-19345/23 04.10.2023 Скоробуден Л.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А22-3000/23 04.10.2023 Цеденов А.Д. 04.10.2023 Нет Да Нет
А40-192452/23 02.10.2023 Кожар Б.С. 02.10.2023 Нет Да Нет
А32-33697/23 05.10.2023 Кирпичева Р.А. 05.10.2023 Нет Да Нет
А26-7288/23 02.10.2023 Бабяк В.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А41-65916/23 04.10.2023 Гаспарян Р.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-68260/23 04.10.2023 Захаров А.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-69094/23 05.10.2023 Гаспарян Л.В. 05.10.2023 Нет Да Нет
А50-21473/23 03.10.2023 Сухова Л.А. 03.10.2023 Нет Да Нет
А76-27073/23 05.10.2023 Каримов М.Н. 05.10.2023 Нет Да Нет
А73-17993/21 04.10.2023 Резниченко Е.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А56-45218/23 03.10.2023 Андреева И.В. 03.10.2023 Нет Да Нет
А56-59237/23 05.10.2023 Кутузов П.В. 05.10.2023 Нет Да Нет
А59-5609/23 05.10.2023 Сейтаблаев Р.С. 05.10.2023 Нет Да Нет
А60-16467/23 13.10.2023 Клещева А.В. Рыжов А.С. 13.10.2023 Да Да Нет
А40-252942/21 14.11.2023 Маркин М.В. 14.11.2023 Нет Да Нет
А76-27840/23 26.10.2023 Терешков Д.Ю. 26.10.2023 Нет Да Нет
А68-1057/23 04.10.2023 Насридинов М.Х. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-87486/21 26.10.2023 Лихачев А.Ю. 26.10.2023 Да Да Нет
А40-198733/23 25.10.2023 Попов А.П. 25.10.2023 Нет Да Нет
А40-206830/23 25.10.2023 Мцариашвили В.Б. ФГБУ "Комфортная среда" 25.10.2023 Нет Да Нет
А40-206184/23 11.10.2023 Солончук А.А. 11.10.2023 Нет Да Нет
А14-9904/22 15.11.2023 Володин С.В. 15.11.2023 Да Да Нет
А33-17049/21 27.11.2023 Дубецкий В.И. 27.11.2023 Да Да Нет
А70-9284/23 07.11.2023 Максимова Г.В. 07.11.2023 Да Да Нет
А60-44486/23 23.10.2023 Черепанов В.С. 23.10.2023 Да Да Нет
А19-19006/23 25.10.2023 Линявская Н.Т. 25.10.2023 Нет Да Нет
А40-200855/23 31.10.2023 Бугаева В.В. 31.10.2023 Нет Да Нет
А55-35661/22 25.09.2023 Аксенов И.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А26-8274/23 08.11.2023 Зубик Е.Н. 08.11.2023 Нет Да Нет
А32-39940/23 02.11.2023 Алексахина И.В. 02.11.2023 Нет Да Нет
А43-25630/23 27.11.2023 Бирюкова В.Д. 27.11.2023 Нет Да Нет
А42-7808/23 11.10.2023 Тимофеева О.В. 11.10.2023 Нет Да Нет
А70-13744/23 29.11.2023 Кочурова Н.Ф. 29.11.2023 Да Да Нет
А70-19552/23 23.10.2023 Теплякова О.А. 23.10.2023 Нет Да Нет
А63-12698/23 10.10.2023 Завгородний А.Р. 10.10.2023 Да Да Нет
А32-47251/23 01.11.2023 Тятого М.В. 01.11.2023 Да Да Нет
А53-25620/23 16.11.2023 Фоменкова Д.В. 16.11.2023 Нет Да Нет
А41-69443/23 04.10.2023 Помялов Н.М. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-72012/23 19.10.2023 Алимамедова А.Г. 19.10.2023 Нет Да Нет
А65-26843/23 25.10.2023 Муртазов Т.Х. 25.10.2023 Нет Да Нет
А40-162804/23 09.10.2023 Задкова Е.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А32-40724/23 31.10.2023 Кирилов В.Ю. АО "Россельхозбанк" 31.10.2023 Нет Да Нет
А32-48949/23 23.10.2023 Фетисова А.В. 23.10.2023 Нет Да Нет
А41-63962/23 04.10.2023 Заблоцкая Т.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-65470/23 04.10.2023 Комкова М.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-65627/23 04.10.2023 Белова Е.Л. 04.10.2023 Нет Да Нет
А33-9062/23 25.09.2023 Ведищев В.А. 25.09.2023 Да Да Нет
А76-30312/22 19.10.2023 Юмагуен Р.И. 19.10.2023 Да Да Нет
А10-5965/22 27.09.2023 Паданкина М.А. 27.09.2023 Да Да Нет
А27-4743/23 28.09.2023 Смирнов М.О. 28.09.2023 Да Да Нет
А27-6468/21 16.11.2023 Теряев А.А. 16.11.2023 Да Да Нет
А27-22408/21 12.10.2023 Трапезников Е.А. 12.10.2023 Да Да Нет
А40-110425/22 08.11.2023 Мане Е.А. 08.11.2023 Да Да Нет
А33-19050/21 18.10.2023 Фенин А.И. 18.10.2023 Нет Да Нет
А33-21359/23 05.10.2023 Баюр И.Э. 05.10.2023 Нет Да Нет
А73-4930/23 16.10.2023 Литвин И.Р. 16.10.2023 Да Да Нет
А32-46506/20 24.10.2023 Цагарели М.Г. 24.10.2023 Да Да Нет
А26-1217/23 29.09.2023 Пустошкин Р.А. 29.09.2023 Нет Да Нет
А73-14635/23 31.10.2023 Хрущ Е.В. 31.10.2023 Нет Да Нет
А73-14404/23 09.10.2023 Ющенко О.Ю. 09.10.2023 Нет Да Нет
А70-19102/23 24.10.2023 Легбаум О.Ю. 24.10.2023 Нет Да Нет
А19-18074/22 11.10.2023 Дзювина О.И. 11.10.2023 Нет Да Нет
А41-69680/23 03.10.2023 Румянцева А.А. 03.10.2023 Нет Да Нет
А32-46728/21 26.10.2023 Джабиева Р.Р. 26.10.2023 Да Да Нет
А50-21638/23 08.11.2023 Давтаев Р.Д. 08.11.2023 Нет Да Нет
А70-18270/23 15.11.2023 Афонасьев Д.С. 15.11.2023 Нет Да Нет
А41-75551/23 22.11.2023 Сипачев М.Н. 22.11.2023 Нет Да Нет
А66-12656/23 29.11.2023 Соколов А.А. 29.11.2023 Нет Да Нет
А41-76096/23 22.11.2023 Якунин Н.А. 22.11.2023 Нет Да Нет
А41-75563/23 22.11.2023 Дутчак К.И. 22.11.2023 Нет Да Нет
А56-71165/23 04.10.2023 Сизов А.А. ПАО "Совкомбанк" 04.10.2023 Нет Да Нет
А08-6538/21 03.10.2023 Аноприев В.В. 03.10.2023 Да Да Нет
А70-14819/23 03.10.2023 Андронова Н.А. 03.10.2023 Да Да Нет
А41-42506/23 23.11.2023 Гец В.Г. 23.11.2023 Нет Да Нет
А40-199413/23 31.10.2023 Батыров А.Х. 31.10.2023 Нет Да Нет
А68-14596/22 11.10.2023 Зверев П.В. 11.10.2023 Да Да Нет
А55-35660/22 25.09.2023 Романов Д.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А40-200407/23 01.11.2023 Смирнова Г.В. 01.11.2023 Нет Да Нет
А41-77995/23 15.11.2023 Исаев К.В. 15.11.2023 Нет Да Нет
А41-67428/23 11.10.2023 Поликарова А.Р. 11.10.2023 Нет Да Нет
А40-200441/23 30.10.2023 Махотенко С.А. 30.10.2023 Нет Да Нет
А40-191942/23 15.11.2023 Трухин С.М. Сапунова Т.Г. 15.11.2023 Нет Да Нет
А40-181192/23 18.10.2023 Крискина М.Ю. 18.10.2023 Нет Да Нет
А33-2846/23 02.10.2023 Корнилова Л.И. 02.10.2023 Да Да Нет
А37-1552/23 19.10.2023 Шевченко А.А. 19.10.2023 Да Да Нет
А33-10344/22 27.09.2023 Сазонова Н.Ю. 27.09.2023 Да Да Нет
А03-12960/23 11.10.2023 Горбунов А.В. 11.10.2023 Да Да Нет
А33-5580/23 17.11.2023 Смирнов Д.В. 17.11.2023 Да Да Нет
А33-29726/21 30.10.2023 Землеханов А.М. 30.10.2023 Да Да Нет
А64-1794/23 02.10.2023 Лапин М.А. 02.10.2023 Нет Да Нет
А64-1795/23 25.09.2023 Цымбалюк А.А. 25.09.2023 Нет Да Нет
А70-18778/23 10.10.2023 Кузнецова Л.Г. 10.10.2023 Да Да Нет
А14-10012/23 25.10.2023 Шаталова Н.В. 25.10.2023 Нет Да Нет
А42-6481/23 24.10.2023 Шадшева Н.М. 24.10.2023 Нет Да Нет
А73-14191/23 02.10.2023 Столповский С.П. 02.10.2023 Нет Да Нет
А12-18479/23 03.10.2023 Воронина В.А. 03.10.2023 Нет Да Нет
А12-22140/23 18.10.2023 Григорьева С.А. 18.10.2023 Нет Да Нет
А40-150146/23 03.10.2023 Борейко Л.Н. 03.10.2023 Нет Да Нет
А07-2891/21 18.09.2023 Климентова Н.А. 18.09.2023 Да Да Нет
А56-82481/23 07.11.2023 Башинская Н.В. 07.11.2023 Да Да Нет
А56-60671/23 26.09.2023 Горбачев В.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А56-81060/23 22.11.2023 Андреев А.А. 22.11.2023 Нет Да Нет
А73-14111/23 16.10.2023 Дюгаева Л.Н. 16.10.2023 Нет Да Нет
А41-73178/23 30.11.2023 Женков М.С. 30.11.2023 Нет Да Нет
А75-3101/22 29.09.2023 Стяжкин М.Н. 29.09.2023 Нет Да Нет
А43-24490/23 21.11.2023 Дзюба Е.А. 21.11.2023 Нет Да Нет
А75-17920/22 29.09.2023 Дасик Н.Н. 29.09.2023 Нет Да Нет
А45-24892/23 09.10.2023 Зеленцова А.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А03-11386/23 29.09.2023 Зверева М.А. 29.09.2023 Да Да Нет
А43-25765/23 21.11.2023 Кикеева О.А. 21.11.2023 Нет Да Нет
А23-1432/23 24.10.2023 Панькина Е.В. 24.10.2023 Да Да Нет
А72-1267/23 03.10.2023 Новоселов В.Н. ПАО "Сбербанк" 03.10.2023 Да Да Нет
А45-24968/23 11.10.2023 Симбаев Р.Т. 11.10.2023 Нет Да Нет
А45-25008/23 11.10.2023 Елфутин П.В. 11.10.2023 Нет Да Нет
А53-32165/23 15.11.2023 Павлова И.В. 15.11.2023 Нет Да Нет
А60-46264/23 16.10.2023 Новинькова Н.А. 16.10.2023 Нет Да Нет
А32-41670/23 25.09.2023 Бичева Л.Ф. 25.09.2023 Нет Да Нет
А40-202218/23 31.10.2023 Карпов Н.В. 31.10.2023 Нет Да Нет
А40-181133/23 17.10.2023 Алпатова Т.Н. ПАО "Совкомбанк" 17.10.2023 Нет Да Нет
А65-14686/23 25.09.2023 Фатыхов Ф.Р. 25.09.2023 Да Да Нет
А40-270085/22 17.10.2023 Левицкая Н.В. 17.10.2023 Да Да Нет
А76-1251/19 24.10.2023 Лыжина И.В. 24.10.2023 Да Да Нет
А76-31159/21 19.10.2023 Иванов А.А. 19.10.2023 Да Да Нет
А76-27835/23 04.10.2023 Насирова Т.З. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-75663/23 26.09.2023 Акаева М.М. 26.09.2023 Нет Да Нет
А41-72825/23 11.10.2023 Кирясов В.В. 11.10.2023 Нет Да Нет
А40-198731/23 30.10.2023 Нюхова Т.А. 30.10.2023 Нет Да Нет
А40-194176/23 11.10.2023 Катыхина Н.А. 11.10.2023 Нет Да Нет
А65-25816/23 11.10.2023 Здобнова Н.А. ПАО "АКБ Инвестторгбанк" 11.10.2023 Нет Да Нет
А40-283852/22 11.10.2023 Монахов Д.Э. 11.10.2023 Да Да Нет
А78-10333/23 29.11.2023 Гришин А.В. 29.11.2023 Нет Да Нет
А55-24394/23 02.10.2023 Богданова К.О. 02.10.2023 Нет Да Нет
А40-196825/23 17.10.2023 Игнатенко Н.С. 17.10.2023 Нет Да Нет
А56-83654/23 02.11.2023 Соколовская А.А. 02.11.2023 Нет Да Нет
А33-12779/22 01.11.2023 Такмовцев А.В. 01.11.2023 Нет Да Нет
А33-30094/21 23.10.2023 Мельчуков С.И. 23.10.2023 Да Да Нет
А27-10161/23 26.10.2023 Баева О.В. 26.10.2023 Да Да Нет
А60-58534/19 10.10.2023 Шилов П.В. 10.10.2023 Да Да Нет
А33-20795/22 27.09.2023 Мамедов Г.У.о. 27.09.2023 Нет Да Нет
А22-2953/23 27.09.2023 Харкебенова Л.И. 27.09.2023 Нет Да Нет
А22-2954/23 27.09.2023 Бадмаева М.В. 27.09.2023 Нет Да Нет
А19-19376/23 27.09.2023 Пилипас Т.В. 27.09.2023 Нет Да Нет
А22-2952/23 27.09.2023 Муев Ю.Н. 27.09.2023 Нет Да Нет
А56-56769/23 28.09.2023 Зырянова Н.Я. 28.09.2023 Нет Да Нет
А32-28716/23 25.09.2023 Ульянич В.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А41-55292/23 27.09.2023 Тканова Н.И. 27.09.2023 Нет Да Нет
А65-24191/23 27.09.2023 Мавлютов И.Ш. 27.09.2023 Нет Да Нет
А81-1458/23 10.10.2023 Аббасова Э.М.к. 10.10.2023 Да Да Нет
А40-199487/23 17.10.2023 Зебирова Т.М. АО "Инвестторгбанк" 17.10.2023 Нет Да Нет
А40-200806/23 05.10.2023 Нурмухаметова Л.Н. 05.10.2023 Нет Да Нет
А40-198959/23 03.10.2023 Зебирова Д.Х. АО "Инвестторгбанк" 03.10.2023 Нет Да Нет
А40-196572/23 14.11.2023 Лузина О.В. 14.11.2023 Нет Да Нет
А50-21487/23 24.10.2023 Липатова О.М. 24.10.2023 Нет Да Нет
А40-202212/23 05.10.2023 Амирханян С.А. 05.10.2023 Нет Да Нет
А07-26183/22 29.09.2023 Рахимов Р.Р. 29.09.2023 Да Да Нет
А53-31893/23 23.11.2023 Хоменок Т.А. 23.11.2023 Нет Да Нет
А56-84391/23 07.11.2023 Собянина И.В. 07.11.2023 Нет Да Нет
А24-2109/23 25.09.2023 Лащенова Л.Ю. 25.09.2023 Нет Да Нет
А07-22673/23 25.09.2023 Михайлов А.В. 25.09.2023 Да Да Нет
А12-22120/23 17.10.2023 Алиев Н.Г.о. 17.10.2023 Да Да Нет
А06-12295/20 11.10.2023 Бахшиев У.Г.-о. 11.10.2023 Да Да Нет
А36-8587/22 30.11.2023 Кручинин Г.В. 30.11.2023 Да Да Нет
А24-3650/22 27.10.2023 Корелин А.С. 27.10.2023 Да Да Нет
А27-3301/23 05.10.2023 Соколов А.Н. 05.10.2023 Да Да Нет
А27-8702/23 26.10.2023 Колпакова В.В. 26.10.2023 Да Да Нет
А27-14984/21 02.10.2023 Хонин В.В. 02.10.2023 Да Да Нет
А24-5202/22 27.10.2023 Попова Н.А. 27.10.2023 Нет Да Нет
А33-22367/22 02.10.2023 Карасев В.П. 02.10.2023 Нет Да Нет
А45-17516/23 09.10.2023 Ковшиков Ю.Г. ООО "Монарх Сибирь" 09.10.2023 Да Да Нет
А53-15055/23 30.10.2023 Ефремова Е.С. 30.10.2023 Да Да Нет
А78-10097/23 26.09.2023 Щукина Н.Г. 26.09.2023 Нет Да Нет
А53-31777/23 02.11.2023 Бережная Н.В. 02.11.2023 Нет Да Нет
А32-43172/23 13.11.2023 Соловьева Е.А. 13.11.2023 Нет Да Нет
А55-27345/23 02.10.2023 Артяков В.Н. 02.10.2023 Нет Да Нет
А43-24551/23 23.11.2023 Котельницкий Е.О. 23.11.2023 Нет Да Нет
А41-59042/23 28.09.2023 Макутина Е.Ю. 28.09.2023 Нет Да Нет
А53-31782/23 12.10.2023 Шутов В.В. 12.10.2023 Нет Да Нет
А32-47325/23 09.11.2023 Карапетян Г.С. 09.11.2023 Нет Да Нет
А63-15353/23 25.09.2023 Семак Е.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А12-21351/23 20.09.2023 Матвеев В.А. 20.09.2023 Нет Да Нет
А70-18834/23 01.11.2023 Калыкрв А.Ж. 01.11.2023 Нет Да Нет
А40-212565/22 25.09.2023 Сухих Д.А. 25.09.2023 Нет Да Нет
А32-42474/23 29.11.2023 Жук С.Н. 29.11.2023 Да Да Нет
А71-14930/23 09.10.2023 Лебедева О.А. 09.10.2023 Нет Да Нет
А65-25445/23 28.09.2023 Болунов П.В. 28.09.2023 Нет Да Нет
А42-7630/23 16.10.2023 Иванова Г.А. 16.10.2023 Нет Да Нет
А14-14961/23 25.10.2023 Скугоров А.Н. 25.10.2023 Нет Да Нет
А76-27817/23 23.10.2023 Иванов А.В. 23.10.2023 Нет Да Нет
А06-7353/23 17.10.2023 Еремина А.Н. 17.10.2023 Нет Да Нет
А19-18957/23 10.10.2023 Романова Л.Ш. 10.10.2023 Нет Да Нет
А27-16343/23 30.10.2023 Кротенко Г.И. 30.10.2023 Нет Да Нет
А67-5634/23 13.11.2023 Михманова М.С. 13.11.2023 Нет Да Нет
А56-56762/23 28.09.2023 Соловьева О.Ю. 28.09.2023 Нет Да Нет
А37-1649/23 19.10.2023 Неведомская А.Ю. 19.10.2023 Нет Да Нет
А61-960/22 17.10.2023 Доскинеску Н.Т. 17.10.2023 Да Да Нет
А14-9589/22 11.10.2023 Руденко Ю.Н. 11.10.2023 Да Да Нет
А69-3487/22 29.09.2023 Аккыс-оол Л.Д., Аккыс-оол Ю.Т. 29.09.2023 Да Да Нет
А40-202220/23 09.10.2023 Федорова Т.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А60-60541/22 09.10.2023 Шабалина Л.Ю. 09.10.2023 Нет Да Нет
А33-22066/22 04.10.2023 Рагимов А.М.о. 04.10.2023 Нет Да Нет
А68-10662/23 16.10.2023 Малков М.С. 16.10.2023 Нет Да Нет
А76-34561/22 26.09.2023 Костюгина И.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А73-8751/22 20.09.2023 Фомин В.Ю. 20.09.2023 Нет Да Нет
А36-7703/23 31.10.2023 Парахина Л.А. 31.10.2023 Нет Да Нет
А26-4920/22 29.09.2023 Гребенщикова А.Д. 29.09.2023 Нет Да Нет
А27-6666/23 05.10.2023 Болтенков А.М. 05.10.2023 Нет Да Нет
А73-12830/23 17.10.2023 Аитова И.А. 17.10.2023 Нет Да Нет
А68-8893/21 15.11.2023 Рождественская Э.В. 15.11.2023 Нет Да Нет
А06-3477/22 11.10.2023 Леонтьева Е.В. 11.10.2023 Нет Да Нет
А41-53698/23 28.09.2023 Шарапова И.В. 28.09.2023 Нет Да Нет
А40-245465/22 29.11.2023 Покутния Д.Н. 29.11.2023 Нет Да Нет
А03-13662/23 25.09.2023 Сысоева А.А. 25.09.2023 Нет Да Нет
А41-56206/23 22.11.2023 Демиденко В.Н. 22.11.2023 Нет Да Нет
А33-23097/23 22.11.2023 Бондарев Я.В. 22.11.2023 Нет Да Нет
А55-26932/23 25.09.2023 Смагин А.М. 25.09.2023 Нет Да Нет
А55-25999/23 18.10.2023 Андрющенко В.Ю. 18.10.2023 Нет Да Нет
А19-18961/23 16.10.2023 Курмазова Ю.М. 16.10.2023 Нет Да Нет
А59-5436/23 26.09.2023 Белая Е.Ю. 26.09.2023 Нет Да Нет
А70-18354/23 28.11.2023 Аветисян М.А. 28.11.2023 Нет Да Нет
А45-17890/20 28.09.2023 Марков В.А. АО "Россельхозбанк" 28.09.2023 Нет Да Нет
А57-22751/23 02.10.2023 Корбачев И.А. 02.10.2023 Нет Да Нет
А41-61007/23 12.10.2023 Аракелян Т.Г. 12.10.2023 Нет Да Нет
А40-21272/23 07.11.2023 Ерошин В.В. 07.11.2023 Нет Да Нет
А32-33994/23 30.10.2023 Стенькина В.В. 30.10.2023 Нет Да Нет
А56-80538/23 04.10.2023 Махотина В.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А61-5042/23 10.10.2023 Бестаева Э.В. 10.10.2023 Нет Да Нет
А50-20445/23 03.10.2023 Матынян Р.Т. 03.10.2023 Нет Да Нет
А41-73710/23 17.10.2023 Казаков М.Н. 17.10.2023 Нет Да Нет
А51-15164/23 09.11.2023 Малый Я.Л. 09.11.2023 Нет Да Нет
А41-67661/23 12.10.2023 Петров Е.Г. 12.10.2023 Нет Да Нет
А41-72779/23 10.10.2023 Чайковский В.А. 10.10.2023 Нет Да Нет
А41-72002/23 03.10.2023 Мадякина В.А. 03.10.2023 Нет Да Нет
А33-22645/23 23.10.2023 Джаббаров Р.Ш.о. 23.10.2023 Нет Да Нет
А76-27282/23 26.09.2023 Гавриленко С.Г. 26.09.2023 Нет Да Нет
А19-19746/23 18.10.2023 Сугатов А.В. 18.10.2023 Нет Да Нет
А78-10103/23 23.11.2023 Гармаева С.В. 23.11.2023 Нет Да Нет
А41-73590/23 11.10.2023 Наумов Н.В. 11.10.2023 Нет Да Нет
А50-374/23 20.10.2023 Кимаева Н.А. 20.10.2023 Нет Да Нет
А32-45195/23 27.09.2023 Демакова Н.И. 27.09.2023 Нет Да Нет
А32-46563/23 04.10.2023 Полищук Э.И. 04.10.2023 Нет Да Нет
А40-187868/23 05.10.2023 Осипов О.М. 05.10.2023 Нет Да Нет
А53-31846/23 19.10.2023 Куликова Е.Н. 19.10.2023 Нет Да Нет
А53-31779/23 15.11.2023 Голубовский А.С. 15.11.2023 Нет Да Нет
А32-46426/23 10.10.2023 Еськова О.Н. 10.10.2023 Нет Да Нет
А32-40810/23 15.11.2023 Асланян В.А. СПАО "Ингосстрах" 15.11.2023 Нет Да Нет
А73-13715/23 28.09.2023 Тимиргазиев Р.Б. 28.09.2023 Нет Да Нет
А56-62105/23 19.10.2023 Старобинский А.И. ООО "Евроснаб Технолоджи" 19.10.2023 Нет Да Нет
А53-31193/23 30.10.2023 Григорян С.В. 30.10.2023 Нет Да Нет
А59-5243/23 28.09.2023 Сорокин А.А. 28.09.2023 Нет Да Нет
А11-4263/23 26.10.2023 Алешина Ю.А. 26.10.2023 Нет Да Нет
А50-21489/23 09.10.2023 Лапин И.Ф. 09.10.2023 Нет Да Нет
А40-188837/23 16.10.2023 Меликсетян О.Р. 16.10.2023 Нет Да Нет
А51-15329/23 30.10.2023 Никулин В.Г. 30.10.2023 Нет Да Нет
А40-199087/23 10.10.2023 Соколова А.Б. 10.10.2023 Нет Да Нет
А56-75362/23 02.11.2023 Федотов В.М. 02.11.2023 Нет Да Нет
А55-26933/23 25.09.2023 Абрамова К.Д. 25.09.2023 Нет Да Нет
А57-22174/23 31.10.2023 Романенко А.Г. 31.10.2023 Нет Да Нет
А49-929/23 24.10.2023 Бадамшин А.Д. 24.10.2023 Нет Да Нет
А56-116251/21 03.10.2023 Каменская Ю.В. 03.10.2023 Нет Да Нет
А33-21132/23 02.10.2023 Щербакова О.Г. 02.10.2023 Нет Да Нет
А70-18498/23 22.11.2023 Фукс С.В. 22.11.2023 Нет Да Нет
А17-8426/23 09.10.2023 Холстов Н.А. 09.10.2023 Нет Да Нет
А50-20781/23 20.09.2023 Попов А.В. 20.09.2023 Нет Да Нет
А09-8075/23 19.09.2023 Зайцев С.В. 19.09.2023 Нет Да Нет
А33-24040/23 22.09.2023 Балданжамсоева Ц.Т. 22.09.2023 Нет Да Нет
А41-73579/23 21.09.2023 Бакотина Ю.В. 21.09.2023 Нет Да Нет
А78-5761/23 21.09.2023 Зимина О.П. 21.09.2023 Нет Да Нет
А68-3815/23 19.09.2023 Шестов М.А. 19.09.2023 Нет Да Нет
А40-80883/23 21.09.2023 Полтев А.Ю. Сизов С.А. 21.09.2023 Нет Да Нет
А41-46290/23 19.09.2023 Савельева Т.М. 19.09.2023 Нет Да Нет
А63-14264/23 19.09.2023 Гаглоева З.А. Усанов С.В. 19.09.2023 Нет Да Нет
А07-27873/23 21.09.2023 Даутова А.У. 21.09.2023 Нет Да Нет
А07-28633/23 21.09.2023 Савельева Т.С. 21.09.2023 Нет Да Нет
А41-78113/22 12.09.2023 Мещерякова Л.И. 12.09.2023 Нет Да Нет
А32-19821/21 03.10.2023 Рачков А.Н. 03.10.2023 Нет Да Нет
А71-3240/22 21.09.2023 Казакова Н.П. 21.09.2023 Нет Да Нет
А32-40520/15 10.10.2023 Матковский П.Е. 10.10.2023 Нет Да Нет
А33-11160/21 17.10.2023 Орешников М.Ф. 17.10.2023 Нет Да Нет
А10-4407/22 28.09.2023 Доржиев А.Н. 28.09.2023 Нет Да Нет
А33-30959/21 18.10.2023 Прокофьев Д.И. 18.10.2023 Нет Да Нет
А40-226718/22 05.10.2023 Пугачев П.С. Игнатова М.М. 05.10.2023 Нет Да Нет
А53-31181/23 30.10.2023 Чмых И.С. 30.10.2023 Нет Да Нет
А33-20094/21 04.10.2023 Дьяченко И.С. 04.10.2023 Нет Да Нет
А32-23808/21 15.11.2023 Савчук Ю.Л. 15.11.2023 Нет Да Нет
А32-36891/21 18.10.2023 Савельева Н.В. 18.10.2023 Нет Да Нет
А19-5166/20 03.10.2023 Мавлонов Д.Б. 03.10.2023 Нет Да Нет
А73-11697/23 04.10.2023 Яковлев А.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А03-11632/21 21.09.2023 Жуков О.В. 21.09.2023 Нет Да Нет
А31-10244/21 11.09.2023 Магомедов Б.Н. 11.09.2023 Нет Да Нет
А41-51939/23 11.10.2023 Церунян А.Ю. 11.10.2023 Нет Да Нет
А76-26444/23 17.10.2023 Каримова Г.Н. 17.10.2023 Нет Да Нет
А53-31008/23 24.10.2023 Чернявская Л.А. 24.10.2023 Нет Да Нет
А65-32234/21 19.09.2023 Мокосеева М.С. 19.09.2023 Нет Да Нет
А41-72469/23 19.09.2023 Сокольский А.В. 19.09.2023 Нет Да Нет
А42-7077/23 26.09.2023 Ридун И.С. 26.09.2023 Нет Да Нет
А14-2026/20 20.09.2023 Диметренко Г.И. 20.09.2023 Нет Да Нет
А51-13446/23 26.09.2023 Шост Д.С. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-154398/23 17.10.2023 Балицкий М.А. 17.10.2023 Нет Да Нет
А73-13011/23 10.10.2023 Шеверов О.В. 10.10.2023 Нет Да Нет
А41-62892/22 24.10.2023 Кузнецова В.Г. 24.10.2023 Нет Да Нет
А53-4827/23 12.09.2023 Марченко Н.В. 12.09.2023 Нет Да Нет
А53-19064/23 12.09.2023 Комарова Д.С. 12.09.2023 Нет Да Нет
А40-192192/23 03.10.2023 Ткачев Н.А. ПАО ТКБ Банк 03.10.2023 Нет Да Нет
А40-196664/23 17.10.2023 Бирюков А.А. 17.10.2023 Нет Да Нет
А65-24416/23 26.09.2023 Валиуллин Р.Р. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-162134/23 28.09.2023 Баринова А.Р. 28.09.2023 Нет Да Нет
А51-8033/21 02.10.2023 Болявина И.С. 02.10.2023 Нет Да Нет
А54-7415/23 04.10.2023 Ясинский А.К. 04.10.2023 Нет Да Нет
А54-7444/23 19.10.2023 Зиборова Е.Н. 19.10.2023 Нет Да Нет
А64-1407/21 12.09.2023 Федотов А.П. 12.09.2023 Нет Да Нет
А50-1218/22 11.10.2023 Жукова Л.Ю. 11.10.2023 Нет Да Нет
А50-20858/23 02.11.2023 Типцов В.А. 02.11.2023 Нет Да Нет
А55-24393/23 09.10.2023 Шарафутдинов Р.К. 09.10.2023 Нет Да Нет
А50-20745/23 13.11.2023 Абатурова Т.В. 13.11.2023 Нет Да Нет
А19-18217/23 05.10.2023 Берлизов А.П. 05.10.2023 Нет Да Нет
А41-50491/23 21.09.2023 Варганов М.Б. 21.09.2023 Нет Да Нет
А53-30406/23 19.10.2023 Ерунцов И.П. 19.10.2023 Нет Да Нет
А14-3153/20 19.10.2023 Самохин А.Ю. 19.10.2023 Нет Да Нет
А49-7526/23 03.10.2023 Блинов А.Д. 03.10.2023 Нет Да Нет
А04-7851/23 27.09.2023 Тюхтин Д.Н. 27.09.2023 Нет Да Нет
А71-18407/22 Судебный акт 08.09.2023 Комольцева З.М. 08.09.2023 Нет Да Нет
А75-16078/23 03.10.2023 Столярова Е.А. 03.10.2023 Нет Да Нет
А17-1626/23 12.10.2023 Лазарева К.Р. 12.10.2023 Нет Да Нет
А40-197083/23 30.10.2023 Печалина Н.А. 30.10.2023 Нет Да Нет
А40-194875/23 05.10.2023 Асланова М.Г. 05.10.2023 Нет Да Нет
А65-14625/23 13.09.2023 Шарапов Р.Р. 13.09.2023 Нет Да Нет
А65-25260/22 13.09.2023 Мачутов Н.А. 13.09.2023 Нет Да Нет
А40-187431/23 25.10.2023 Ибрагимов Ш.Л. 25.10.2023 Нет Да Нет
А41-49917/23 21.09.2023 Блинова А.А. 21.09.2023 Нет Да Нет
А79-6666/23 02.10.2023 Филиппов А.С. 02.10.2023 Нет Да Нет
А41-73048/23 28.09.2023 Кондаков А.А. ПАО "ТКБ Банк" 28.09.2023 Нет Да Нет
А54-6194/23 26.09.2023 Бачинская С.В. 26.09.2023 Нет Да Нет
А33-9212/22 23.10.2023 Раханова Ж.М. 23.10.2023 Нет Да Нет
А10-5353/20 25.09.2023 Упханова Г.Г. 25.09.2023 Нет Да Нет
А65-24408/22 21.09.2023 Байд.к Э.М. 21.09.2023 Нет Да Нет
А65-22389/21 21.09.2023 Ягфаров А.С. 21.09.2023 Нет Да Нет
А40-86884/22 05.10.2023 Сутягин В.В. 05.10.2023 Нет Да Нет
А41-71060/19 13.09.2023 Васильева Е.А. 13.09.2023 Нет Да Нет
А12-20859/23 27.09.2023 Серебряков С.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А32-32920/23 11.10.2023 Прохорова Г.В. 11.10.2023 Нет Да Нет
А72-9262/23 19.09.2023 Пухова О.Н., Пухов А.М. 19.09.2023 Нет Да Нет
А53-30226/23 28.09.2023 Лукманов З.М. 28.09.2023 Нет Да Нет
А53-30735/23 26.10.2023 Кононенко Е.М. 26.10.2023 Нет Да Нет
А53-30271/23 26.10.2023 Галышева М.М. 26.10.2023 Нет Да Нет
А54-7236/23 16.10.2023 Макиенко В.С. 16.10.2023 Нет Да Нет
А45-23619/23 26.09.2023 Когай Е.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-25940/23 02.10.2023 Зверева И.Н. 02.10.2023 Нет Да Нет
А42-6135/23 17.10.2023 Мезенцев Д.С. 17.10.2023 Нет Да Нет
А53-29897/23 09.10.2023 Алья А.Б. 09.10.2023 Нет Да Нет
А66-12051/23 21.11.2023 Лебедева Ю.Г. 21.11.2023 Нет Да Нет
А55-26037/23 20.09.2023 Поляков С.В. 20.09.2023 Нет Да Нет
А51-8837/23 03.10.2023 Бароева Н.В. 03.10.2023 Нет Да Нет
А58-6742/23 28.09.2023 Мирясева Е.С. 28.09.2023 Нет Да Нет
А56-85837/22 11.10.2023 Прокофьева А.М. 11.10.2023 Нет Да Нет
А73-13077/23 04.10.2023 Жилинкова С.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А23-6036/23 17.10.2023 Черткошвили Г.И. 17.10.2023 Нет Да Нет
А70-9129/23 03.10.2023 Трушин П.Н. 03.10.2023 Нет Да Нет
А70-9295/23 03.10.2023 Хуснутдинов Ф.Х. 03.10.2023 Нет Да Нет
А41-56759/23 05.09.2023 Ковалева А.А. 05.09.2023 Нет Да Нет
А65-24144/23 11.10.2023 Валеева О.А. 11.10.2023 Нет Да Нет
А40-187358/23 03.10.2023 Бицаев Г.Э. 03.10.2023 Нет Да Нет
А34-11341/23 20.09.2023 Сидорова М.О. 20.09.2023 Нет Да Нет
А43-24512/23 16.11.2023 Краевич С.О. 16.11.2023 Нет Да Нет
А63-14579/23 05.10.2023 Векленко А.А. 05.10.2023 Нет Да Нет
А73-13508/23 17.10.2023 Кожевникова Л.А. 17.10.2023 Нет Да Нет
А55-35359/21 18.09.2023 Константинов К.М. 18.09.2023 Нет Да Нет
А78-9916/23 02.11.2023 Совмиз Л.Б. 02.11.2023 Нет Да Нет
А78-8641/23 19.10.2023 Васильева Л.М. 19.10.2023 Нет Да Нет
А04-7671/23 11.10.2023 Мемедов У.М.о. 11.10.2023 Нет Да Нет
А63-15186/23 20.09.2023 Стародубцева А.Д. 20.09.2023 Нет Да Нет
А42-6611/23 10.10.2023 Лисянский В.О. 10.10.2023 Нет Да Нет
А70-9187/17 13.09.2023 Ключников В.М. 13.09.2023 Нет Да Нет
А04-7727/23 02.10.2023 Федорова А.Н. 02.10.2023 Нет Да Нет
А04-7672/23 11.10.2023 Толоконцева Е.Г. 11.10.2023 Нет Да Нет
А35-7815/23 26.09.2023 Баранов С.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А56-64192/23 26.09.2023 Стрельникова Л.В. 26.09.2023 Нет Да Нет
А07-11754/22 07.09.2023 Варфоломеева Н.С. 07.09.2023 Нет Да Нет
А76-45699/21 26.09.2023 Осипова А.В. 26.09.2023 Нет Да Нет
А03-8716/23 27.09.2023 Логиновская Е.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А03-15021/22 27.09.2023 Кудряшова М.Н. 27.09.2023 Нет Да Нет
А55-24389/23 09.10.2023 Чараев В.И. 09.10.2023 Нет Да Нет
А15-7127/21 07.09.2023 Дадаева Б.И. 07.09.2023 Нет Да Нет
А07-18725/23 09.11.2023 Ахметшина Р.С. 09.11.2023 Нет Да Нет
А32-31807/23 11.09.2023 Петросян А.В. 11.09.2023 Нет Да Нет
А57-15560/23 11.09.2023 Шишкин В.Б. 11.09.2023 Нет Да Нет
А41-57610/23 14.09.2023 Воложанцева Е.В. 14.09.2023 Нет Да Нет
А40-171292/23 13.09.2023 Гунченко Е.В. 13.09.2023 Нет Да Нет
А41-61949/23 14.09.2023 Горюнов А.С. 14.09.2023 Нет Да Нет
А57-20348/23 14.09.2023 Романенко С.С. 14.09.2023 Нет Да Нет
А41-70585/23 14.09.2023 Неткач Д.В. 14.09.2023 Нет Да Нет
А55-26460/23 11.09.2023 Берсенева Т.Г. 11.09.2023 Нет Да Нет
А07-25804/23 11.09.2023 Давыдов Н.В. 11.09.2023 Нет Да Нет
А55-25997/23 11.09.2023 Дрон А.Л. 11.09.2023 Нет Да Нет
А14-18972/22 11.09.2023 Пономарев В.В. АО "Россельхозбанк" 11.09.2023 Нет Да Нет
А65-24354/23 20.09.2023 Максумова Л.З. 20.09.2023 Нет Да Нет
А65-24151/23 03.10.2023 Хасанова Р.Р. 03.10.2023 Нет Да Нет
А76-26239/23 23.10.2023 Котлярова А.С. 23.10.2023 Нет Да Нет
А41-49724/23 17.10.2023 Мосалов В.В. 17.10.2023 Нет Да Нет
А41-49381/23 10.10.2023 Логвин Я.В. 10.10.2023 Нет Да Нет
А53-30446/23 08.11.2023 Попова Е.В. 08.11.2023 Нет Да Нет
А73-13207/23 24.10.2023 Сыровацкий А.Л. 24.10.2023 Нет Да Нет
А26-7723/23 03.10.2023 Станкин Е.В. 03.10.2023 Нет Да Нет
А76-27630/18 09.10.2023 Подивилова Е.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А60-44751/23 17.10.2023 Шаригина И.В., Шаригин Р.И. 17.10.2023 Нет Да Нет
А38-2113/23 30.10.2023 Щитов А.А. АКБ "АК Барс" 30.10.2023 Нет Да Нет
А40-111788/22 27.11.2023 Шерматов У.Б. 27.11.2023 Нет Да Нет
А40-188611/23 30.10.2023 Алтарева В.В. 30.10.2023 Нет Да Нет
А40-189270/23 05.12.2023 Иванова Ю.А. 05.12.2023 Нет Да Нет
А12-20889/23 18.09.2023 Мокеева Н.И. 18.09.2023 Нет Да Нет
А48-6150/21 26.09.2023 Тарасов Н.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А56-119021/22 18.09.2023 Байда И.А. 18.09.2023 Нет Да Нет
А33-26457/21 05.10.2023 Верещагин М.К. 05.10.2023 Нет Да Нет
А70-19456/22 25.09.2023 Пономарев В.Н. 25.09.2023 Нет Да Нет
А22-614/23 15.09.2023 Попенко В.В. 15.09.2023 Нет Да Нет
А22-624/23 18.09.2023 Сариева Л.П. 18.09.2023 Нет Да Нет
А22-258/23 18.09.2023 Назаров Р.Г., Назарова М.И. 18.09.2023 Нет Да Нет
А41-74152/23 02.10.2023 Ильченко И.Н. 02.10.2023 Нет Да Нет
А40-143521/23 25.10.2023 Гадимова С.С. 25.10.2023 Нет Да Нет
А40-166301/23 22.11.2023 Кравченко М.Ю. ОАО "Самарский подшипниковый завод" 22.11.2023 Нет Да Нет
А55-7101/20 25.09.2023 Петров С.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А26-7168/23 02.10.2023 Сахарчук Е.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А40-185646/23 01.12.2023 Благова Н.А. 01.12.2023 Нет Да Нет
А07-18286/23 04.10.2023 Алеева М.М. 04.10.2023 Нет Да Нет
А53-40246/21 10.10.2023 Соколова Н.А. 10.10.2023 Нет Да Нет
А63-10239/20 18.09.2023 Джиоев О.П. 18.09.2023 Нет Да Нет
А45-24760/23 18.09.2023 Тагаков Д.Н. 18.09.2023 Нет Да Нет
А41-100773/22 03.10.2023 Цибизов С.Г. 03.10.2023 Нет Да Нет
А41-67294/23 27.09.2023 Челышева Э.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А41-72021/23 25.09.2023 Петренко Т.Е. 25.09.2023 Нет Да Нет
А40-189471/23 26.09.2023 Павлова Е.С. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-187279/23 16.10.2023 Никитина А.И. 16.10.2023 Нет Да Нет
А40-187862/23 10.10.2023 Ненашев А.С. ООО "Восторг" 10.10.2023 Нет Да Нет
А40-144516/23 31.10.2023 Шипова О.А. 31.10.2023 Нет Да Нет
А41-61248/23 14.09.2023 Макаркин Д.С. 14.09.2023 Нет Да Нет
А41-57382/23 11.09.2023 Обухов П.В. 11.09.2023 Нет Да Нет
А41-72990/23 02.10.2023 Крепышев М.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А41-73064/23 02.10.2023 Белова Е.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А07-26587/23 17.10.2023 Рамеева О.Д. 17.10.2023 Нет Да Нет
А40-186371/20 05.10.2023 Булгакова В.В. 05.10.2023 Нет Да Нет
А40-182772/23 03.10.2023 Соловьев М.С. 03.10.2023 Нет Да Нет
А60-44353/23 06.10.2023 Мугазирова М.Н. 06.10.2023 Нет Да Нет
А43-38849/20 25.11.3520 Абрамова Е.Ф. 25.11.3520 Нет Да Нет
А12-20692/23 28.09.2023 Цапенко А.С. 28.09.2023 Нет Да Нет
А55-33242/20 11.09.2023 Хритоненков И.Г. 11.09.2023 Нет Да Нет
А40-174496/23 26.10.2023 Шишкова Л.В. 26.10.2023 Нет Да Нет
А07-23592/23 11.09.2023 Афиркина Л.Н. 11.09.2023 Нет Да Нет
А50-19135/23 26.10.2023 Орлов А.С. 26.10.2023 Нет Да Нет
А32-44838/21 03.10.2023 Митин Р.Ц. 03.10.2023 Нет Да Нет
А32-41983/23 13.09.2023 Фирсова К.С. 13.09.2023 Нет Да Нет
А42-6868/23 25.09.2023 Лисицин А.А. 25.09.2023 Нет Да Нет
А14-12967/23 09.10.2023 Сурин М.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А39-5428/23 09.11.2023 Горяинов А.Д. 09.11.2023 Нет Да Нет
А53-25879/23 23.10.2023 Прохорова Л.В. 23.10.2023 Нет Да Нет
А35-7851/23 26.09.2023 Красавина Л.Н. 26.09.2023 Нет Да Нет
А33-23551/23 17.10.2023 Адисова Т.А. 17.10.2023 Нет Да Нет
А51-14333/23 02.10.2023 Стеценко А.Н. 02.10.2023 Нет Да Нет
А55-25387/23 18.09.2023 Торогелдиева А.О. 18.09.2023 Нет Да Нет
А19-16912/23 11.09.2023 Серых М.К. 11.09.2023 Нет Да Нет
А14-8831/21 15.11.2023 Папонов В.Е. 15.11.2023 Нет Да Нет
А33-18469/23 29.09.2023 Гройсман М.Д. 29.09.2023 Нет Да Нет
А53-29497/23 16.10.2023 Рытикова Е.П. 16.10.2023 Нет Да Нет
А65-24146/23 20.09.2023 Рахимова А.И. 20.09.2023 Нет Да Нет
А40-191385/23 28.09.2023 Тыртов А.В. 28.09.2023 Нет Да Нет
А32-39939/23 16.10.2023 Бородин С.Ю. 16.10.2023 Нет Да Нет
А43-37179/21 09.10.2023 Акимов Ю.М. 09.10.2023 Нет Да Нет
А26-6008/23 09.10.2023 Пахомова Е.О. 09.10.2023 Нет Да Нет
А79-2529/18 20.09.2023 Григорьев С.В. 20.09.2023 Нет Да Нет
А56-75325/23 26.09.2023 Баранова Ю.М. 26.09.2023 Нет Да Нет
А41-59045/23 13.09.2023 Сулименко В.А. 13.09.2023 Нет Да Нет
А41-45251/23 14.09.2023 Швецов Д.С. 14.09.2023 Нет Да Нет
А41-61742/23 13.09.2023 Лихачева А.В. 13.09.2023 Нет Да Нет
А06-8005/23 27.09.2023 Абжалимов А.Х. 27.09.2023 Нет Да Нет
А71-14096/23 27.09.2023 Калабина Е.С. 27.09.2023 Нет Да Нет
А32-7496/21 01.11.2023 Старцев А.Г. 01.11.2023 Нет Да Нет
А65-22166/22 21.09.2023 Рахматкулова Ф.Х. 21.09.2023 Нет Да Нет
А35-7420/22 07.09.2023 Голентовский С.В. 07.09.2023 Нет Да Нет
А04-7468/23 27.09.2023 Кузнецова А.Н. 27.09.2023 Нет Да Нет
А27-21902/20 31.08.2023 Ахматчин Р.Ф. 31.08.2023 Нет Да Нет
А60-1431/22 14.09.2023 Манучарян Т.Х. Остерн А.Л. 14.09.2023 Нет Да Нет
А73-13360/23 04.10.2023 Елисеев Н.И. 04.10.2023 Нет Да Нет
А41-50558/23 27.09.2023 Поляков А.В. 27.09.2023 Нет Да Нет
А54-7072/23 10.10.2023 Харчевникова М.В. 10.10.2023 Нет Да Нет
А63-12794/23 19.09.2023 Пчелинцева Т.И. 19.09.2023 Нет Да Нет
А41-64570/23 27.09.2023 Аладин А.П. 27.09.2023 Нет Да Нет
А78-9750/23 07.11.2023 Плоскова Т.В. 07.11.2023 Нет Да Нет
А40-166069/23 12.10.2023 Клочков А.А. 12.10.2023 Нет Да Нет
А53-29251/23 14.09.2023 Залаев С.В. 14.09.2023 Нет Да Нет
А70-11259/23 20.09.2023 Ковальский С.А. 20.09.2023 Нет Да Нет
А04-7515/23 27.09.2023 Ткаченко Т.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А50-19802/23 29.09.2023 Миниахметов Э.М. 29.09.2023 Нет Да Нет
А50-19818/23 04.10.2023 Саначева А.З. 04.10.2023 Нет Да Нет
А09-4514/23 06.09.2023 Глушак Е.М. 06.09.2023 Нет Да Нет
А43-23834/23 16.10.2023 Стариков А.А. 16.10.2023 Нет Да Нет
А40-222067/21 25.09.2023 Мурзин Н.А. 25.09.2023 Нет Да Нет
А43-26103/21 23.10.2023 Магина О.В. 23.10.2023 Нет Да Нет
А56-79484/21 25.09.2023 Шуйская Д.Е. 25.09.2023 Нет Да Нет
А75-16184/23 31.10.2023 Ижгузин Р.Н. 31.10.2023 Нет Да Нет
А50-18008/23 20.09.2023 Микрюкова М.А. 20.09.2023 Нет Да Нет
А76-25625/23 27.09.2023 Миронова О.В. 27.09.2023 Нет Да Нет
А41-66761/23 10.10.2023 Пуйде И.А. 10.10.2023 Нет Да Нет
А41-88106/18 20.09.2023 Бурихин В.М. 20.09.2023 Нет Да Нет
А70-7178/23 04.10.2023 Рожков А.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А37-2287/23 19.10.2023 Бессилина Е.А. 19.10.2023 Нет Да Нет
А19-18463/23 19.09.2023 Авраменко С.А. 19.09.2023 Нет Да Нет
А37-2289/23 22.09.2023 Кроткова Н.В. 22.09.2023 Нет Да Нет
А55-25264/23 06.09.2023 Епифанова Л.Н. 06.09.2023 Нет Да Нет
А41-69173/23 19.09.2023 Суховей З.Б. 19.09.2023 Нет Да Нет
А54-7120/23 24.10.2023 Коровенский А.А. 24.10.2023 Нет Да Нет
А07-26863/23 25.09.2023 Хайруллина Г.Ф. 25.09.2023 Нет Да Нет
А39-624/23 12.12.2023 Крайнов Д.С. 12.12.2023 Нет Да Нет
А70-17707/23 21.11.2023 Гашимов Р.А.о. 21.11.2023 Нет Да Нет
А56-69740/23 19.09.2023 Исаева Г.П. 19.09.2023 Нет Да Нет
А55-24390/23 04.09.2023 Киселева Т.Ю. 04.09.2023 Нет Да Нет
А54-7074/23 18.09.2023 Чурочкин И.И. 18.09.2023 Нет Да Нет
А70-17708/23 05.10.2023 Лутошкин Ю.Д. 05.10.2023 Нет Да Нет
А54-7073/23 10.10.2023 Заворотина М.М. 10.10.2023 Нет Да Нет
А78-9547/23 03.11.2023 Титова Ю.Н. 03.11.2023 Нет Да Нет
А35-6415/23 14.09.2023 Межидова Х.С. 14.09.2023 Нет Да Нет
А27-16969/20 12.09.2023 Галоян С.М. 12.09.2023 Нет Да Нет
А54-7020/23 18.09.2023 Смирнова Т.А. 18.09.2023 Нет Да Нет
А06-9060/22 08.09.2023 Павелковская А.С. 08.09.2023 Нет Да Нет
А32-35623/23 27.09.2023 Бендик И.В. 27.09.2023 Нет Да Нет
А54-7035/23 11.09.2023 Куневич О.А. 11.09.2023 Нет Да Нет
А41-69133/23 25.09.2023 Земскова Е.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А53-27867/23 25.09.2023 Иванкова Н.Н. ДИЗО г. Ростова-на-Дону 25.09.2023 Нет Да Нет
А40-163169/23 04.10.2023 Джафаров А.Н.о. 04.10.2023 Нет Да Нет
А40-180029/23 31.10.2023 Приходько В.А. 31.10.2023 Нет Да Нет
А41-65105/23 28.09.2023 Мухтасаров Р.Ф. Зайнуллина М.Ф. 28.09.2023 Нет Да Нет
А42-6912/23 02.10.2023 Пимкин О.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А73-12711/23 03.10.2023 Степина А.В. 03.10.2023 Нет Да Нет
А78-9745/23 14.11.2023 Бартош О.Н. 14.11.2023 Нет Да Нет
А76-25164/23 14.09.2023 Тишина В.Г. 14.09.2023 Нет Да Нет
А53-28422/23 12.09.2023 Кочьян А.В. 12.09.2023 Нет Да Нет
А43-31854/22 04.10.2023 Грибова Г.Б. 04.10.2023 Нет Да Нет
А04-7366/23 27.09.2023 Розенко Е.В. 27.09.2023 Нет Да Нет
А03-18886/22 12.09.2023 Полякова Т.В. 12.09.2023 Нет Да Нет
А43-22751/23 02.11.2023 Фролов Н.А. 02.11.2023 Нет Да Нет
А03-7808/19 04.09.2023 Синицын К.И. 04.09.2023 Нет Да Нет
А03-12427/22 04.09.2023 Чугунова Н.В. 04.09.2023 Нет Да Нет
А04-5250/23 02.10.2023 Пушкарев А.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А32-41984/23 27.09.2023 Бешев П.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А57-19877/23 14.09.2023 Крамаренко И.А. АО "Инвестторгбанк" 14.09.2023 Нет Да Нет
А59-4730/23 08.09.2023 Тарапатова Е.И. 08.09.2023 Нет Да Нет
А41-57778/23 05.09.2023 Булыгина В.В. 05.09.2023 Нет Да Нет
А63-14350/23 06.09.2023 Зубарева Н.М. 06.09.2023 Нет Да Нет
А54-6993/23 04.09.2023 Ветров А.А. 04.09.2023 Нет Да Нет
А63-1617/22 04.09.2023 Мелешин О.В. 04.09.2023 Нет Да Нет
А55-24392/23 06.09.2023 Ситилкин А.А. 06.09.2023 Нет Да Нет
А78-9518/23 07.11.2023 Бянкина М.Ф. 07.11.2023 Нет Да Нет
А51-6175/23 04.10.2023 Удовенко М.Р. 04.10.2023 Нет Да Нет
А78-9548/23 22.11.2023 Богуто Ю.А. 22.11.2023 Нет Да Нет
А32-33924/21 21.09.2023 Петрова Г.В. 21.09.2023 Нет Да Нет
А53-23266/23 05.10.2023 Дзюба А.А. 05.10.2023 Нет Да Нет
А09-7676/23 18.09.2023 Стрижак Л.В. 18.09.2023 Нет Да Нет
А41-66024/23 21.09.2023 Иртюга Н.Е. 21.09.2023 Нет Да Нет
А40-148963/23 14.09.2023 Аксешин А.А. 14.09.2023 Нет Да Нет
А58-7249/23 05.10.2023 Зедгенизова Я.Ю. 05.10.2023 Нет Да Нет
А40-185945/22 09.10.2023 Алешкина С.Н. 09.10.2023 Нет Да Нет
А09-7731/23 18.09.2023 Букреева И.А. 18.09.2023 Нет Да Нет
А53-25386/23 04.10.2023 Долгий С.Н. ИП Назаров И.Е. 04.10.2023 Нет Да Нет
А53-20555/23 18.10.2023 Зорий Е.В. 18.10.2023 Нет Да Нет
А53-27959/22 03.10.2023 Голубкова И.Е. 03.10.2023 Нет Да Нет
А53-20942/23 18.10.2023 Бойко А.В. 18.10.2023 Нет Да Нет
А43-23095/23 25.10.2023 Угаров В.В. 25.10.2023 Нет Да Нет
А12-20316/23 25.09.2023 Сукоркина И.А. 25.09.2023 Нет Да Нет
А04-6316/23 02.10.2023 Смирнова Е.А. 02.10.2023 Нет Да Нет
А42-7055/23 28.09.2023 Жаплова И.П. 28.09.2023 Нет Да Нет
А42-7103/23 26.09.2023 Кондратова Н.Н. 26.09.2023 Нет Да Нет
А12-17455/23 18.09.2023 Жуков К.А. 18.09.2023 Нет Да Нет
А12-19605/23 11.09.2023 Блинкова Е.В. 11.09.2023 Нет Да Нет
А33-3368/23 04.10.2023 Борисов С.Н. 04.10.2023 Нет Да Нет
А73-9774/16 02.10.2023 Еременко Н.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А60-29423/20 13.09.2023 Тишина А.Ю. 13.09.2023 Нет Да Нет
А65-23363/23 16.10.2023 Муитдинова И.Р. 16.10.2023 Нет Да Нет
А12-14515/22 19.09.2023 Иванова Н.Г. 19.09.2023 Нет Да Нет
А45-22042/23 11.09.2023 Клейменова С.А. 11.09.2023 Нет Да Нет
А65-23211/23 14.09.2023 Шарифуллина Н.В. 14.09.2023 Нет Да Нет
А55-24391/23 18.09.2023 Зайцева Н.М. 18.09.2023 Нет Да Нет
А41-65685/23 12.09.2023 Шумейко Н.А. 12.09.2023 Нет Да Нет
А59-5074/23 26.09.2023 Агабеков О.С.о. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-181660/22 26.09.2023 Климене С.Г. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-140362/22 05.10.2023 Абдуллаев К.Г.о. 05.10.2023 Нет Да Нет
А26-5354/23 25.09.2023 Грубман Н.П. 25.09.2023 Нет Да Нет
А26-6697/23 28.09.2023 Донской С.П. 28.09.2023 Нет Да Нет
А09-5162/23 05.09.2023 Демин А.Г. 05.09.2023 Нет Да Нет
А33-18378/21 25.09.2023 Токтаров Р.О. 25.09.2023 Нет Да Нет
А33-8577/21 31.08.2023 Стаценко И.А. 31.08.2023 Нет Да Нет
А12-6558/21 12.09.2023 Липатьев И.П. 12.09.2023 Нет Да Нет
А60-62757/22 20.09.2023 Успанова О.К. 20.09.2023 Нет Да Нет
А41-67377/21 04.09.2023 Кускова А.Е. 04.09.2023 Нет Да Нет
А32-39522/23 19.09.2023 Акобян С.В. 19.09.2023 Нет Да Нет
А54-6998/23 15.09.2023 Попова Т.М. 15.09.2023 Нет Да Нет
А40-181198/23 19.09.2023 Лось А.М. 19.09.2023 Нет Да Нет
А42-6885/23 20.09.2023 Ахтарина С.М. 20.09.2023 Нет Да Нет
А03-9264/23 12.09.2023 Косик Т.В. 12.09.2023 Нет Да Нет
А53-27693/23 20.09.2023 Жуков С.П. 20.09.2023 Нет Да Нет
А53-20527/23 16.10.2023 Лупшин А.А. 16.10.2023 Нет Да Нет
А14-11985/21 23.10.2023 Глянцева Г.Г. 23.10.2023 Нет Да Нет
А57-869/23 28.08.2023 Варламова Т.А. 28.08.2023 Нет Да Нет
А26-5376/23 12.10.2023 Тухкин И.В. 12.10.2023 Нет Да Нет
А46-3018/21 25.09.2023 Ренгольд Д.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А46-17485/18 25.09.2023 Одабашян Р.Г. 25.09.2023 Нет Да Нет
А23-5871/23 18.09.2023 Мартэн Р.Р. 18.09.2023 Нет Да Нет
А33-23905/21 14.09.2023 Патрушева Г.В. 14.09.2023 Нет Да Нет
А61-3013/23 24.10.2023 Гудашов Б.В. 24.10.2023 Нет Да Нет
А32-35754/18 20.11.2023 Павлюченко С.В. 20.11.2023 Нет Да Нет
А45-16525/20 06.09.2023 Маслов Н.А. 06.09.2023 Нет Да Нет
А43-6505/22 23.08.2023 Федякова А.В. 23.08.2023 Нет Да Нет
А53-7864/21 19.10.2023 Изосимов А.В. 19.10.2023 Нет Да Нет
А76-23707/22 15.09.2023 Зайковская И.Н. 15.09.2023 Нет Да Нет
А76-5700/22 26.09.2023 Бибин Д.Е. 26.09.2023 Нет Да Нет
А50-19259/23 20.09.2023 Мальнева О.А. 20.09.2023 Нет Да Нет
А74-5773/23 21.09.2023 Ултургашев М.В. 21.09.2023 Нет Да Нет
А23-6915/23 12.09.2023 Кальков Е.А. 12.09.2023 Нет Да Нет
А55-22982/23 06.09.2023 Кузоваткина О.В. 06.09.2023 Нет Да Нет
А55-24388/23 06.09.2023 Хусаинов А.Х. 06.09.2023 Нет Да Нет
А41-38944/23 03.10.2023 Орлов А.В. 03.10.2023 Нет Да Нет
А57-19943/23 13.09.2023 Тимошенко Д.А. 13.09.2023 Нет Да Нет
А31-1912/22 14.09.2023 Кораблев И.М. 14.09.2023 Нет Да Нет
А57-13376/23 04.09.2023 Баринов А.Н. 04.09.2023 Нет Да Нет
А08-9010/20 04.09.2023 Лопатин М.И. 04.09.2023 Нет Да Нет
А41-69687/23 12.09.2023 Усенков К.Ю. 12.09.2023 Нет Да Нет
А40-175140/23 19.09.2023 Ульяницкий Д.А. 19.09.2023 Нет Да Нет
А40-178215/23 25.10.2023 Купцова Т.К. 25.10.2023 Нет Да Нет
А56-74548/23 25.09.2023 Ловцова В.А. 25.09.2023 Нет Да Нет
А41-87107/18 18.09.2023 Рохлин А.И. 18.09.2023 Нет Да Нет
А55-20906/23 11.09.2023 Маслов С.С. 11.09.2023 Нет Да Нет
А55-22564/23 20.09.2023 Графчева К.В. 20.09.2023 Нет Да Нет
А55-25349/23 04.09.2023 Ковалева А.В. 04.09.2023 Нет Да Нет
А09-5555/23 19.09.2023 Агабекян Э.К. 19.09.2023 Нет Да Нет
А40-178475/23 05.10.2023 Медведев А.А. 05.10.2023 Нет Да Нет
А65-23269/23 16.10.2023 Казаков А.Н. 16.10.2023 Нет Да Нет
А40-178345/23 12.10.2023 Переверзева И.Н. 12.10.2023 Нет Да Нет
А56-58095/23 30.08.2023 Клименко Е.А. 30.08.2023 Нет Да Нет
А41-61290/23 05.09.2023 Солиева Д.И. 05.09.2023 Нет Да Нет
А78-9417/23 02.11.2023 Истомина С.А. 02.11.2023 Нет Да Нет
А55-25952/21 21.09.2023 Милайкина С.А. 21.09.2023 Нет Да Нет
А65-18388/23 28.08.2023 Еремеева Р.Н. 28.08.2023 Нет Да Нет
А03-5116/18 31.08.2023 Просвиров А.В. 31.08.2023 Нет Да Нет
А13-3150/23 21.09.2023 Сорожкин П.В. 21.09.2023 Нет Да Нет
А51-20875/22 25.08.2023 Саар И.С. 25.08.2023 Нет Да Нет
А81-2012/23 03.10.2023 Лисицина Г.С. 03.10.2023 Нет Да Нет
А50-11015/23 19.09.2023 Лебедева Т.Ю. 19.09.2023 Нет Да Нет
А14-3137/23 27.09.2023 Прусакова А.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А59-2958/23 16.10.2023 Айсина А.В. 16.10.2023 Нет Да Нет
А45-22148/23 14.09.2023 Черкашин В.А. 14.09.2023 Нет Да Нет
А07-13261/20 30.08.2023 Абзалилов З.Х. 30.08.2023 Нет Да Нет
А26-7294/23 07.09.2023 Савельева А.К. 07.09.2023 Нет Да Нет
А54-6903/23 04.09.2023 Конов Д.С. 04.09.2023 Нет Да Нет
А54-6691/23 04.09.2023 Симанькова Л.М. 04.09.2023 Нет Да Нет
А55-23685/23 30.08.2023 Волошинский А.А. 30.08.2023 Нет Да Нет
А22-2431/23 31.08.2023 Анджукаева И.В. 31.08.2023 Нет Да Нет
А40-158995/23 19.10.2023 Степанова В.В. 19.10.2023 Нет Да Нет
А40-179554/23 09.10.2023 Казарян В.К. 09.10.2023 Нет Да Нет
А40-177762/23 21.11.2023 Морозова И.В. 21.11.2023 Нет Да Нет
А38-2676/23 02.10.2023 Романов А.А. 02.10.2023 Нет Да Нет
А60-42410/23 11.09.2023 Закирова Н.Б. 11.09.2023 Нет Да Нет
А73-12827/23 20.09.2023 Ткаченко А.В. 20.09.2023 Нет Да Нет
А41-53214/23 02.10.2023 Гущин Н.Д. 02.10.2023 Нет Да Нет
А78-613/23 02.11.2023 Петухов Б.Г. 02.11.2023 Нет Да Нет
А78-9517/23 21.11.2023 Шемелина Л.А. 21.11.2023 Нет Да Нет
А53-28503/23 31.10.2023 Белодед Т.А. 31.10.2023 Нет Да Нет
А68-9898/23 02.10.2023 Казакова Т.В. 02.10.2023 Нет Да Нет
А53-28501/23 05.10.2023 Криворотова Г.А. 05.10.2023 Нет Да Нет
А41-69017/23 05.09.2023 Алексанян К.Х. 05.09.2023 Нет Да Нет
А41-24764/23 29.08.2023 Марков С.В. 29.08.2023 Нет Да Нет
А23-4874/23 01.09.2023 Волков И.А. 01.09.2023 Нет Да Нет
А41-53460/23 28.08.2023 Бабкин Н.Н. 28.08.2023 Нет Да Нет
А07-24843/23 28.08.2023 Николаева Н.А. 28.08.2023 Нет Да Нет
А56-67940/23 31.08.2023 Ефремова Т.С. 31.08.2023 Нет Да Нет
А55-22561/23 30.08.2023 Наугольнова Н.Н. 30.08.2023 Нет Да Нет
А41-65548/23 07.09.2023 Зобнина О.Н. 07.09.2023 Нет Да Нет
А81-7616/21 28.08.2023 Одинцова К.Н. 28.08.2023 Нет Да Нет
А71-14211/23 03.10.2023 Петров А.В. 03.10.2023 Нет Да Нет
А51-13614/23 26.09.2023 Симоненко Е.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А75-15054/23 17.10.2023 Иванов А.В. Тухватуллин Д.С. 17.10.2023 Нет Да Нет
А53-27378/23 26.09.2023 Назарян А.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А32-25522/23 15.09.2023 Булатов О.Н. 15.09.2023 Нет Да Нет
А50-18098/23 09.10.2023 Луговкина В.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А41-735/20 20.09.2023 Келле-Шагинов А.С. 20.09.2023 Нет Да Нет
А40-173539/23 10.10.2023 Нурилова Н.Ш. 10.10.2023 Нет Да Нет
А41-66747/23 14.09.2023 Гайдученко О.А. 14.09.2023 Нет Да Нет
А45-21666/23 05.09.2023 Рассказов В.В. 05.09.2023 Нет Да Нет
А03-12528/21 13.09.2023 Воробьева И.Г. 13.09.2023 Нет Да Нет
А53-9277/23 21.09.2023 Надеев Д.В. 21.09.2023 Нет Да Нет
А41-53231/23 29.08.2023 Толстов С.В. 29.08.2023 Нет Да Нет
А32-36071/21 09.10.2023 Гуринова З.И. 09.10.2023 Нет Да Нет
А32-15569/22 26.09.2023 Аронов К.Э. 26.09.2023 Нет Да Нет
А03-11409/21 14.09.2023 Спиридонова Р.А. 14.09.2023 Нет Да Нет
А56-29565/23 30.08.2023 Ефимова Е.П. 30.08.2023 Нет Да Нет
А75-25110/22 14.09.2023 Либерникель О.В. 14.09.2023 Нет Да Нет
А26-7420/23 12.09.2023 Нефедова Л.А. 12.09.2023 Нет Да Нет
А14-2124/22 04.09.2023 Тутаева Х.С. 04.09.2023 Нет Да Нет
А43-19492/23 27.11.2023 Мищенко Е.В. 27.11.2023 Нет Да Нет
А40-156306/23 18.09.2023 Ченцова Е.В. 18.09.2023 Нет Да Нет
А40-149867/23 03.10.2023 Элизарашвили Д.А. 03.10.2023 Нет Да Нет
А40-173641/23 10.10.2023 Чеботарева Н.Е. 10.10.2023 Нет Да Нет
А03-12049/23 31.08.2023 Чеховских Н.С. 31.08.2023 Нет Да Нет
А03-16025/22 24.08.2023 Андреев А.М. 24.08.2023 Нет Да Нет
А03-1222/22 31.08.2023 Симаков П.А. 31.08.2023 Нет Да Нет
А54-6902/23 18.09.2023 Кочеров С.Ю. 18.09.2023 Нет Да Нет
А32-39821/23 28.08.2023 Коробкина И.Ю. 28.08.2023 Нет Да Нет
А04-7326/23 20.09.2023 Сидоренко М.О. 20.09.2023 Нет Да Нет
А19-16600/23 19.10.2023 Карбушева О.И. 19.10.2023 Нет Да Нет
А76-25649/19 04.09.2023 Казанцев П.А. 04.09.2023 Нет Да Нет
А40-179555/23 13.11.2023 Безручко А.Н. 13.11.2023 Нет Да Нет
А32-37647/21 27.09.2023 Чайкин Э.Н. 27.09.2023 Нет Да Нет
А45-18688/20 09.10.2023 Медведев С.П. 09.10.2023 Нет Да Нет
А53-20054/23 10.10.2023 Некрасова Е.Г. 10.10.2023 Нет Да Нет
А33-25666/22 26.09.2023 Соколова И.В. 26.09.2023 Нет Да Нет
А33-5800/21 03.10.2023 Чернышева Т.М. 03.10.2023 Нет Да Нет
А40-154946/23 09.10.2023 Синанян М.О. 09.10.2023 Нет Да Нет
А45-25949/19 23.08.2023 Перлов Б.М. 23.08.2023 Нет Да Нет
А40-138742/23 12.10.2023 Грибанова М.В. 12.10.2023 Нет Да Нет
А40-158521/23 25.09.2023 Супрядкин А.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А40-248861/22 24.08.2023 Серов С.В. 24.08.2023 Нет Да Нет
А53-27156/23 02.10.2023 Фарапонова Т.А. 02.10.2023 Нет Да Нет
А45-21108/23 05.09.2023 Хохлов А.А. 05.09.2023 Нет Да Нет
А15-4324/23 25.09.2023 Алиева Р.Д. 25.09.2023 Нет Да Нет
А32-34731/23 11.09.2023 Знатнова Н.И. 11.09.2023 Нет Да Нет
А53-26637/23 03.10.2023 Карасев А.Н. 03.10.2023 Нет Да Нет
А19-14362/23 27.09.2023 Лобачев А.С. 27.09.2023 Нет Да Нет
А19-16615/23 04.10.2023 Белькова А.Г. 04.10.2023 Нет Да Нет
А50-18286/23 20.09.2023 Кондаков А.В. 20.09.2023 Нет Да Нет
А32-16370/23 16.08.2023 Викторов В.С. 16.08.2023 Нет Да Нет
А41-57654/21 21.08.2023 Городецкий А.А. 21.08.2023 Нет Да Нет
А41-86551/21 21.08.2023 Туйнова Е.С. 21.08.2023 Нет Да Нет
А14-4706/21 09.10.2023 Попов А.Н. 09.10.2023 Нет Да Нет
А27-14022/23 11.09.2023 Савенкова И.С. 11.09.2023 Нет Да Нет
А07-25016/23 10.10.2023 Загитова Р.Т. 10.10.2023 Нет Да Нет
А53-26632/23 28.09.2023 Шапошникова Т.Н. 28.09.2023 Нет Да Нет
А40-156576/23 04.09.2023 Киреев А.Е. 04.09.2023 Нет Да Нет
А27-6345/23 04.09.2023 Логунова Т.И. 04.09.2023 Нет Да Нет
А40-227549/22 04.09.2023 Корнюхина Н.В. 04.09.2023 Нет Да Нет
А40-145786/23 05.10.2023 Мосина Ю.В. 05.10.2023 Нет Да Нет
А40-163823/23 24.10.2023 Челик Е.А. ТКБ Банк ПАО 24.10.2023 Нет Да Нет
А12-16720/23 31.08.2023 Чиркова А.Н. 31.08.2023 Нет Да Нет
А45-15989/21 24.08.2023 Ем В.О. 24.08.2023 Нет Да Нет
А82-5826/22 04.10.2023 Волков В.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А63-13488/23 30.08.2023 Кононова К.Р. 30.08.2023 Нет Да Нет
А08-12790/21 25.09.2023 Агабабян Д.Ю. 25.09.2023 Нет Да Нет
А82-6791/17 29.08.2023 Никифоров А.В. 29.08.2023 Нет Да Нет
А31-1834/19 31.08.2023 Лобанов Д.С. 31.08.2023 Нет Да Нет
А45-21186/23 31.08.2023 Беляева Т.Н. 31.08.2023 Нет Да Нет
А40-178042/23 14.09.2023 Есин А.А. 14.09.2023 Нет Да Нет
А40-161734/23 07.09.2023 Лысов М.Ю. ООО "ТД "Электротехмонтаж" 07.09.2023 Нет Да Нет
А24-1900/23 21.08.2023 Коломийчук Г.С. 21.08.2023 Нет Да Нет
А40-169732/23 03.10.2023 Петросян А.А. 03.10.2023 Нет Да Нет
А40-43146/23 18.10.2023 Прошкин А.П. 18.10.2023 Нет Да Нет
А40-174470/23 16.10.2023 Бахтин И.К. 16.10.2023 Нет Да Нет
А40-134740/23 11.10.2023 Михалькевич С.В. 11.10.2023 Нет Да Нет
А32-41243/23 05.10.2023 Корякина Р.А. 05.10.2023 Нет Да Нет
А56-52480/23 07.09.2023 Васильченко И.А. 07.09.2023 Нет Да Нет
А53-27376/23 13.09.2023 Стацура А.И. 13.09.2023 Нет Да Нет
А47-12849/23 31.08.2023 Голанов Ю.А. 31.08.2023 Нет Да Нет
А53-27231/23 14.09.2023 Внуков Е.Е. 14.09.2023 Нет Да Нет
А41-48730/23 24.08.2023 Крупская П.В. 24.08.2023 Нет Да Нет
А32-39423/23 13.11.2023 Пастухов О.С. 13.11.2023 Нет Да Нет
А32-37063/23 09.11.2023 Коробова И.Г. 09.11.2023 Нет Да Нет
А53-23262/23 12.10.2023 Надолина А.И. 12.10.2023 Нет Да Нет
А53-27333/23 04.10.2023 Верисоко Т.Г. 04.10.2023 Нет Да Нет
А32-28617/23 02.10.2023 Червов Д.С. 02.10.2023 Нет Да Нет
А66-4878/20 15.09.2023 Цветков А.Б. 15.09.2023 Нет Да Нет
А55-23561/23 04.09.2023 Кальбов М.С. 04.09.2023 Нет Да Нет
А40-165605/23 22.08.2023 Каширина С.Н. 22.08.2023 Нет Да Нет
А55-20751/23 18.09.2023 Леонова Е.В. 18.09.2023 Нет Да Нет
А40-165599/23 22.08.2023 Галова О.А. 22.08.2023 Нет Да Нет
А71-13671/23 13.09.2023 Сентяков А.А. 13.09.2023 Нет Да Нет
А33-13792/22 19.09.2023 Каргаполова Л.П. 19.09.2023 Нет Да Нет
А60-33255/20 06.09.2023 Горбунова Л.А. 06.09.2023 Нет Да Нет
А70-8251/23 19.09.2023 Бакаева О.П. 19.09.2023 Нет Да Нет
А19-12079/23 21.08.2023 Боровников В.В. 21.08.2023 Нет Да Нет
А19-12108/23 21.08.2023 Рединова О.И. 21.08.2023 Нет Да Нет
А65-13308/23 23.08.2023 Веселов Е.В. 23.08.2023 Нет Да Нет
А41-58677/23 24.08.2023 Гладкина Т.Л. 24.08.2023 Нет Да Нет
А22-2380/23 25.08.2023 Дораева Е.В. 25.08.2023 Нет Да Нет
А40-141289/23 23.08.2023 Хавская Е.В. АО "Аркадис Медикал Груп" 23.08.2023 Нет Да Нет
А70-4594/23 22.08.2023 Песцов М.А. 22.08.2023 Нет Да Нет
А76-17935/18 27.09.2023 Яцинич Е.М. 27.09.2023 Нет Да Нет
А59-1669/23 15.09.2023 Агиенко Т.А. 15.09.2023 Нет Да Нет
А40-244222/22 28.08.2023 Александрова И.Д. 28.08.2023 Нет Да Нет
А04-7033/23 13.09.2023 Чупрова О.Ю. 13.09.2023 Нет Да Нет
А40-171091/23 05.10.2023 Сухоленцева Ю.С. 05.10.2023 Нет Да Нет
А23-5855/15 13.09.2023 Дубов В.В. 13.09.2023 Нет Да Нет
А45-21461/23 31.08.2023 Плаксина М.А. 31.08.2023 Нет Да Нет
А78-9179/23 31.10.2023 Пестерев В.Н. 31.10.2023 Нет Да Нет
А74-7579/21 26.09.2023 Мурыгина И.И. 26.09.2023 Нет Да Нет
А73-11990/23 04.10.2023 Прачев В.С. 04.10.2023 Нет Да Нет
А73-11928/23 04.10.2023 Бондаренко В.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А78-8909/23 18.09.2023 Марченко М.Н. 18.09.2023 Нет Да Нет
А60-39911/23 25.08.2023 Одегов А.В. 25.08.2023 Нет Да Нет
А40-10100/23 20.09.2023 Галактионов А.С. 20.09.2023 Нет Да Нет
А41-48861/23 22.08.2023 Ротнова Н.В. 22.08.2023 Нет Да Нет
А41-29658/23 24.08.2023 Гаврилова А.Ю. 24.08.2023 Нет Да Нет
А13-14700/20 26.09.2023 Савельева А.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А41-58038/23 24.08.2023 Борзых Т.Н. 24.08.2023 Нет Да Нет
А40-163187/23 29.08.2023 Бабинчук М.И. 29.08.2023 Нет Да Нет
А24-2760/23 11.09.2023 Шапошников К.К. 11.09.2023 Нет Да Нет
А51-429/23 10.10.2023 Земскова М.С. 10.10.2023 Нет Да Нет
А14-15845/22 21.08.2023 Изотов А.А. 21.08.2023 Нет Да Нет
А79-6115/23 31.08.2023 Соколов А.С. 31.08.2023 Нет Да Нет
А04-6694/23 13.09.2023 Зраева Т.Г. 13.09.2023 Нет Да Нет
А32-20369/23 16.08.2023 Оганова Н.В. 16.08.2023 Нет Да Нет
А49-7930/23 29.08.2023 Варданян В.Л. 29.08.2023 Нет Да Нет
А39-1084/23 11.10.2023 Кубасов С.Ф. 11.10.2023 Нет Да Нет
А32-38003/23 17.10.2023 Забилина Н.Н. 17.10.2023 Нет Да Нет
А55-23755/23 23.08.2023 Данилова Е.В. 23.08.2023 Нет Да Нет
А32-38304/23 13.09.2023 Лифашин К.В. 13.09.2023 Нет Да Нет
А41-61426/23 27.09.2023 Степанишина Г.В. 27.09.2023 Нет Да Нет
А73-12344/23 18.09.2023 Новиков В.Ю. 18.09.2023 Нет Да Нет
А73-12467/23 19.09.2023 Дуленин В.А. 19.09.2023 Нет Да Нет
А57-19666/23 13.09.2023 Лапшова И.А. 13.09.2023 Нет Да Нет
А41-44477/23 24.08.2023 Ситась П.Ю. 24.08.2023 Нет Да Нет
А41-68712/22 29.08.2023 Булатов О.И. 29.08.2023 Нет Да Нет
А07-7600/23 18.10.2023 Семисынов А.В. 18.10.2023 Нет Да Нет
А41-65711/23 04.10.2023 Канайкина Л.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А33-1277/23 04.09.2023 Шевченко А.В. 04.09.2023 Нет Да Нет
А36-6661/23 09.10.2023 Чичинкина Л.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А40-171550/23 28.09.2023 Тедеева Т.Г. 28.09.2023 Нет Да Нет
А70-11129/23 29.08.2023 Амандыков С.О. 29.08.2023 Нет Да Нет
А33-18144/23 18.09.2023 Бирюков В.И. 18.09.2023 Нет Да Нет
А40-160580/23 25.09.2023 Матвеева С.В. 25.09.2023 Нет Да Нет
А40-173293/23 29.09.2023 Федчук Е.В. 29.09.2023 Нет Да Нет
А32-31776/23 18.09.2023 Ионова Е.И. 18.09.2023 Нет Да Нет
А70-11257/23 11.09.2023 Иванов Л.Д. 11.09.2023 Нет Да Нет
А53-28421/23 26.09.2023 Наумова М.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А07-29023/20 27.09.2023 Трубицин П.Б. 27.09.2023 Нет Да Нет
А27-24683/21 11.09.2023 Бухарин С.П. 11.09.2023 Нет Да Нет
А40-165214/23 25.09.2023 Акунка И.Г. 25.09.2023 Нет Да Нет
А53-26635/23 30.08.2023 Тикиджан О.В. 30.08.2023 Нет Да Нет
А75-14454/23 26.09.2023 Косорукова Г.В. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-324473/19 15.08.2023 Инютин А.П. 15.08.2023 Нет Да Нет
А45-39875/19 27.09.2023 Сайдулаев Р.С.-Х. 27.09.2023 Нет Да Нет
А53-25041/22 21.09.2023 Савва С.К. 21.09.2023 Нет Да Нет
А41-60688/23 24.08.2023 Смирнов А.П. 24.08.2023 Нет Да Нет
А53-26659/23 10.08.2023 Кетиладзе Х.К. 10.08.2023 Нет Да Нет
А41-30383/23 26.09.2023 Карагян А.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А40-171166/23 14.09.2023 Кузнецова Л.С. 14.09.2023 Нет Да Нет
А40-146963/23 10.10.2023 Денисов Г.Д. 10.10.2023 Нет Да Нет
А32-33270/21 30.10.2023 Савекин А.Н. 30.10.2023 Нет Да Нет
А40-161718/23 24.10.2023 Рутковская Н.С. 24.10.2023 Нет Да Нет
А40-229771/21 10.10.2023 Киба М.А. 10.10.2023 Нет Да Нет
А40-164793/23 23.08.2023 Чукмолаева В.Г. 23.08.2023 Нет Да Нет
А32-65082/22 14.08.2023 Гориславская А.И. 14.08.2023 Нет Да Нет
А40-167750/23 09.10.2023 Свирин С.В. 09.10.2023 Нет Да Нет
А41-9355/22 15.08.2023 Субботин В.В. 15.08.2023 Нет Да Нет
А43-14846/23 17.08.2023 Севкаев Д.Р. 17.08.2023 Нет Да Нет
А55-22562/23 14.08.2023 Муковнин В.С. 14.08.2023 Нет Да Нет
А45-18548/23 15.08.2023 Фесков М.А. 15.08.2023 Нет Да Нет
А83-15874/23 15.08.2023 Дубинин В.В. 15.08.2023 Нет Да Нет
А56-64589/21 31.08.2023 Терновская Е.Ю. 31.08.2023 Нет Да Нет
А32-32673/20 26.09.2023 Лазарева А.О. 26.09.2023 Нет Да Нет
А33-36053/20 20.08.2023 Митрофанов А.А. 20.08.2023 Нет Да Нет
А32-40720/22 28.09.2023 Коновалов Н.Н. 28.09.2023 Нет Да Нет
А33-1267/23 01.09.2023 Баширова А.М. 01.09.2023 Нет Да Нет
А53-40267/22 11.09.2023 Катков И.Г. 11.09.2023 Нет Да Нет
А55-22559/23 23.08.2023 Куприянов Д.В. 23.08.2023 Нет Да Нет
А41-36648/22 08.08.2023 Татиев Г.Э. 08.08.2023 Нет Да Нет
А41-51662/23 02.08.2023 Баль Е.Е. Ларцева В.В. 02.08.2023 Нет Да Нет
А14-17315/21 10.10.2023 Корочинский О.Н. 10.10.2023 Нет Да Нет
А14-17746/20 04.10.2023 Фролова С.И. 04.10.2023 Нет Да Нет
А54-3966/23 24.08.2023 Смирнов В.В. 24.08.2023 Нет Да Нет
А54-4006/23 21.08.2023 Жданова М.А. 21.08.2023 Нет Да Нет
А40-143758/23 07.08.2023 Казаков Н.В. 07.08.2023 Нет Да Нет
А37-1957/23 17.10.2023 Киселев В.В. 17.10.2023 Нет Да Нет
А41-54886/23 30.08.2023 Трушина С.П. 30.08.2023 Нет Да Нет
А32-33836/23 09.11.2023 Бугрий Е.В. ООО "УДП" 09.11.2023 Нет Да Нет
А13-15177/21 05.09.2023 Грошенков В.В. 05.09.2023 Нет Да Нет
А55-6928/23 21.08.2023 Рагулина Е.А. 21.08.2023 Нет Да Нет
А12-17957/23 28.08.2023 Казарян Л.К. 28.08.2023 Нет Да Нет
А13-14252/21 05.09.2023 Домашина Н.С. 05.09.2023 Нет Да Нет
А51-304/19 12.09.2023 Щуров С.Д. ФНС России 12.09.2023 Нет Да Нет
А06-5457/23 02.10.2023 Даллакян О.О. 02.10.2023 Нет Да Нет
А01-2923/23 15.11.2023 Атласкиров Х.М. 15.11.2023 Нет Да Нет
А57-18622/23 28.08.2023 Четверухина С.Г. 28.08.2023 Нет Да Нет
А04-6212/23 21.08.2023 Суворов М.А. 21.08.2023 Нет Да Нет
А07-23394/23 02.11.2023 Гайсина М.Р. 02.11.2023 Нет Да Нет
А40-151839/23 09.08.2023 Кондрахина Т.Н. 09.08.2023 Нет Да Нет
А53-25056/23 14.09.2023 Надолинский А.Б. 14.09.2023 Нет Да Нет
А53-25055/23 07.09.2023 Зубанов И.В. 07.09.2023 Нет Да Нет
А53-25054/23 28.09.2023 Сандрак Е.Ю. 28.09.2023 Нет Да Нет
А53-25063/23 18.10.2023 Яремкив В.М. 18.10.2023 Нет Да Нет
А41-62268/23 04.09.2023 Горбов Е.Е. Гусаков В.С. 04.09.2023 Нет Да Нет
А32-30698/23 03.10.2023 Самойлин Н.М. ДИЗО г. Ростова-на-Дону 03.10.2023 Нет Да Нет
А53-25259/23 26.09.2023 Тепина Т.В. 26.09.2023 Нет Да Нет
А54-5053/23 25.08.2023 Свирина Г.А. 25.08.2023 Нет Да Нет
А54-4135/23 29.09.2023 Макеева Е.А. 29.09.2023 Нет Да Нет
А60-38306/23 16.08.2023 Баукова И.Г. 16.08.2023 Нет Да Нет
А40-153901/23 11.09.2023 Богодухова М.С. 11.09.2023 Нет Да Нет
А40-71597/23 14.08.2023 Синицына Т.Е. 14.08.2023 Нет Да Нет
А40-133590/23 07.08.2023 Ежова Н.И. 07.08.2023 Нет Да Нет
А83-1863/23 02.10.2023 Степченко И.А. 02.10.2023 Нет Да Нет
А42-6234/23 24.08.2023 Вдовина Н.К. 24.08.2023 Нет Да Нет
А56-59306/23 16.08.2023 Дроздов А.А. ООО "ТоргСтройАльянс" 16.08.2023 Нет Да Нет
А50-14008/23 21.08.2023 Тихомирова Г.Д. 21.08.2023 Нет Да Нет
А78-8355/23 18.08.2023 Литвиненко Б.В. 18.08.2023 Нет Да Нет
А41-57746/23 14.09.2023 Юдайчева Е.С. 14.09.2023 Нет Да Нет
А41-31160/23 21.08.2023 Сорокина Ю.В. 21.08.2023 Нет Да Нет
А51-18257/20 31.08.2023 Антонов А.М. 31.08.2023 Нет Да Нет
А75-13469/23 22.08.2023 Севастьянова Е.П. 22.08.2023 Нет Да Нет
А32-25918/23 14.08.2023 Михнюк И.Н. 14.08.2023 Нет Да Нет
А15-4754/23 27.09.2023 Аскерханова С.Г. 27.09.2023 Нет Да Нет
А45-20438/23 28.08.2023 Григорьева К.А. 28.08.2023 Нет Да Нет
А34-9470/23 17.08.2023 Салимгереев М.Д. 17.08.2023 Нет Да Нет
А40-148198/23 10.08.2023 Ратинани Г.Ш. 10.08.2023 Нет Да Нет
А29-8356/23 10.08.2023 Новикова Т.В. 10.08.2023 Нет Да Нет
А40-153332/23 21.08.2023 Рексин Д.А. 21.08.2023 Нет Да Нет
А32-35635/23 18.10.2023 Грицик А.С. 18.10.2023 Нет Да Нет
А32-27654/23 03.10.2023 Новосельцева Е.С. 03.10.2023 Нет Да Нет
А41-45757/23 08.08.2023 Серова М.В. 08.08.2023 Нет Да Нет
А32-27843/23 09.10.2023 Костомаров А.А. 09.10.2023 Нет Да Нет
А72-7664/23 26.09.2023 Санников А.А. 26.09.2023 Нет Да Нет
А41-59470/23 18.09.2023 Пальчик В.К. ООО "Энтузисат-С" 18.09.2023 Нет Да Нет
А35-6570/23 29.08.2023 Савченко Н.Д. 29.08.2023 Нет Да Нет
А41-59245/23 18.09.2023 Матиенко И.В. 18.09.2023 Нет Да Нет
А56-11590/23 11.10.2023 Смирнова О.А. 11.10.2023 Нет Да Нет
А56-33584/23 24.08.2023 Карев И.В. 24.08.2023 Нет Да Нет
А58-6493/23 05.09.2023 Першин А.И. 05.09.2023 Нет Да Нет
А72-8605/23 24.08.2023 Фахретдинов А.В. 24.08.2023 Нет Да Нет
А53-26662/23 12.09.2023 Бирюков А.С. 12.09.2023 Нет Да Нет
А75-5403/23 19.09.2023 Темирсултанов И.Р. 19.09.2023 Нет Да Нет
А40-162900/23 22.08.2023 Ерошова Е.А. 22.08.2023 Нет Да Нет
А75-4942/23 04.09.2023 Шаймарданов М.И. 04.09.2023 Нет Да Нет
А52-2663/23 23.08.2023 Ланев П.А. 23.08.2023 Нет Да Нет
А78-8793/23 08.11.2023 Гантимурова М.Н. 08.11.2023 Нет Да Нет
А51-12831/23 04.10.2023 Мымриков А.Н. 04.10.2023 Нет Да Нет
А75-22877/22 22.09.2023 Тархов В.В. 22.09.2023 Нет Да Нет
А32-32665/23 02.10.2023 Иващенко О.Б. 02.10.2023 Нет Да Нет
А42-6495/23 07.09.2023 Трубай В.М. 07.09.2023 Нет Да Нет
А12-23273/22 21.08.2023 Никитский В.Б. 21.08.2023 Нет Да Нет
А53-25618/23 07.09.2023 Науменко В.В. 07.09.2023 Нет Да Нет
А74-10539/21 11.09.2023 Трофименко С.А. 11.09.2023 Нет Да Нет
А65-20392/23 12.09.2023 Фаткуллин Л.Т. 12.09.2023 Нет Да Нет
А16-1964/23 05.09.2023 Опалев А.Г. 05.09.2023 Нет Да Нет
А32-36397/23 30.10.2023 Головко Е.А. 30.10.2023 Нет Да Нет
А41-24184/23 02.10.2023 Уваров А.Ю. 02.10.2023 Нет Да Нет
А23-6616/23 25.08.2023 Шеремет А.В. ПАО "Транскапиталбанк" 25.08.2023 Нет Да Нет
А41-56290/23 05.09.2023 Никонов А.С. 05.09.2023 Нет Да Нет
А53-26657/23 23.08.2023 Каменщикова О.В. 23.08.2023 Нет Да Нет
А41-50710/23 09.10.2023 Нагиева А.Х. 09.10.2023 Нет Да Нет
А41-59202/23 21.09.2023 Силяев М.А. 21.09.2023 Нет Да Нет
А53-20047/23 18.09.2023 Саркисян Г.М. ДИЗО г. Ростова-на-Дону 18.09.2023 Нет Да Нет
А07-4330/20 12.10.2023 Тагирова Ф.Р. 12.10.2023 Нет Да Нет
А70-15918/23 29.08.2023 Чашков Д.Г. 29.08.2023 Нет Да Нет
А40-166073/23 02.10.2023 Хисамова Н.А. ПАО "Транскапиталбанк" 02.10.2023 Нет Да Нет
А40-168503/23 30.08.2023 Лисовский А.Л. 30.08.2023 Нет Да Нет
А55-21566/21 04.09.2023 Внукова Е.Ю. 04.09.2023 Нет Да Нет
А40-271310/21 11.09.2023 Ефимов Н.О. 11.09.2023 Нет Да Нет
А59-4658/23 25.08.2023 Куевда С.П. 25.08.2023 Нет Да Нет
А41-57614/23 14.09.2023 Кулаев Д.И. 14.09.2023 Нет Да Нет
А03-9958/23 31.08.2023 Мальнева С.А. 31.08.2023 Нет Да Нет
А70-16032/23 04.10.2023 Кузьменко Л.В. 04.10.2023 Нет Да Нет
А25-3585/22 31.08.2023 Гогуева Ф.Д. 31.08.2023 Нет Да Нет
А74-11521/21 28.09.2023 Бездворных В.И. 28.09.2023 Нет Да Нет
А65-21090/23 06.09.2023 Аминова З.Я. 06.09.2023 Нет Да Нет
А65-34385/19 28.08.2023 Чернявская А.Е. 28.08.2023 Нет Да Нет
А32-36405/23 30.10.2023 Самсонов В.В. 30.10.2023 Нет Да Нет
А41-37843/23 20.09.2023 Журба И.И. 20.09.2023 Нет Да Нет
А40-158251/23 14.09.2023 Андрианова А.А. 14.09.2023 Нет Да Нет
А40-74385/22 Судебный акт 16.10.2023 Жидков Е.Н. 16.10.2023 Нет Да Нет
А33-28837/21 27.09.2023 Семенов С.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А53-26682/19 04.10.2023 Енин М.А. 04.10.2023 Нет Да Нет
А03-10609/23 04.09.2023 Мерзликина Н.Е. 04.09.2023 Нет Да Нет
А45-16126/20 31.08.2023 Казанцев Е.В. 31.08.2023 Нет Да Нет
А53-20806/23 04.10.2023 Новичкова А.Е. 04.10.2023 Нет Да Нет
А68-9239/23 20.09.2023 Мойкина Г.Н. 20.09.2023 Нет Да Нет
А56-62642/23 27.09.2023 Бухаров А.А. 27.09.2023 Нет Да Нет
А41-63534/23 24.08.2023 Грушин А.К. 24.08.2023 Нет Да Нет
А40-165880/23 29.08.2023 Маркелова В.Ф. 29.08.2023 Нет Да Нет
А40-196324/22 03.10.2023 Волчанская И.Х. 03.10.2023 Нет Да Нет
А40-260810/22 10.08.2023 Рузиев Д.А. Преображенский РОСП ГУФССП России по г.Москве 10.08.2023 Нет Да Нет